Кратко истражување

Co-working центар во Кавадарци?

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Каде работите?
Select an option
Кои од следниве работи ги сметате за неопходни во coworking центарот?
Select an option
Дали месечен надомест од 100 € би ви бил прифатлив за да го користите coworking центарот?
Select an option
Дали вие лично би работеле од coworking центар во Кавадарци?
Select an option
За колкав период би го користеле coworking центарот?
Select an option
Емаил адреса (опционо)
Please enter a valid email address.
Телефонски број (опционо)
Fill out this field