Одржавка на вашата WordPress веб страна

Обезбедуваме професионално одржување на WordPress веб страни. Нашите три пакети вклучуваат редовно ажурирање, основна безбедност, чување копии и многу повеќе

Изберете го најдобриот план за вас

Создавајќи повеќе од 60 веб страни досега, ги видовме и слушнавме потребите на нашите клиенти, и ги создадовме овие три пакети за одржување на веб страни

Основен
19€месечно
  • ✓ Ажурирања на WordPress
  • ✓ Ажурирања на теми и додатоци
Напреден
129€месечно
  • ✓ Ажурирања на WordPress и php
  • ✓ Ажурирања на теми и додатоци
  • ✓ Напредно следење на безбедноста (со додатоци Anti-malware и Wordfence + проверка на дозволи на датотеки + проверка на основните кодови на датотеки на WordPress: index.php, wp-config.php и wp-settings.php)
  • ✓ Дневни резервни копии од веб страната и мејловите
  • ✓ 4 часа услуги (вклучени само: промена на слики, текстови, додавање на нови производи, нови категории и нови страници)
  • ✓ Одржување на емаил адреси (креирање нови емаил адреси, бришење стари, проверка на правилното функционирање на мејловите)

* На почетокот се склучува договор за одржавка, кој не може да биде пократок од 6 месеци.