Одржавка на вашата WordPress веб страна

Обезбедуваме професионално одржување на WordPress веб страни. Нашите три пакети вклучуваат редовно ажурирање, основна безбедност, чување копии и многу повеќе

Изберете го најдобриот план за вас

Со креирани повеќе од 70 веб страни до сега, ги видовме и слушнавме потребите на нашите клиенти, и ги создадовме овие три пакети за одржување на веб страни

Основен
60€месечно
  • ✓ Ажурирања на WordPress
  • ✓ Ажурирања на теми и додатоци
  • ✓ 2 часа услуги (вклучени само: промена на слики и текстови
Напреден
220€месечно
  • ✓ Ажурирања на WordPress и php
  • ✓ Ажурирања на теми и додатоци
  • ✓ Основно следење на безбедноста (со додатоци Anti-malware и Wordfence
  • ✓ Неделни резервни копии од веб страната
  • ✓ 8 часа услуги (вклучени само: промена на слики и текстови, додавање на нови производи, нови категории и до 3 нови страници)
  • ✓ Одржавка на емаил адреси (креирање нови и бришење на стари)

* На почетокот се склучува договор за одржавка, кој не може да биде пократок од 6 месеци.