Одржавка на вашата WordPress веб страна

Обезбедуваме професионално одржување на WordPress веб страни. Нашите три пакети вклучуваат редовно ажурирање, основна безбедност, чување копии и многу повеќе

Изберете го најдобриот план за вас

Со креирани повеќе од 70 веб страни до сега, ги видовме и слушнавме потребите на нашите клиенти, и ги создадовме овие три пакети за одржување на веб страни

Основен
50€месечно
 • ✓ Ажурирања на WordPress
 • ✓ Ажурирања на теми и додатоци
 • ✓ Дневни резервни копии од веб страната (фајловите и MySQL базата) за секои претходни 30 дена
 • ✓ Вклучен хостинг за веб страната
 • ✓ Вклучен ssl сертификат
Напреден
250€месечно
 • ✓ Ажурирања на WordPress и php
 • ✓ Ажурирања на теми и додатоци
 • ✓ Основно следење на безбедноста (со додатоци за заштита Anti-malware и Wordfence)
 • ✓ Дневни резервни копии од веб страната (фајловите и MySQL базата) за секои претходни 30 дена
 • ✓ 8 часа услуги (вклучени само: промена на слики и текстови, додавање на нови производи, нови категории и до 1 нова страна)
 • ✓ Одржавка на емаил адреси (креирање нови и бришење на стари)
 • ✓ Вклучен хостинг за веб страната
 • ✓ Вклучен ssl сертификат

* На почетокот се склучува договор за одржавка, кој не може да биде пократок од 6 месеци.