Прашалник за состаноци

Ве молиме одговорете на следниве прашања со цел да имаме појасна слика за вашата компанија и за вашите потреби и очекувања. Штом ги дознаеме одговорите на овие прашања, ќе може да креираме предлог стратегија за дигитален маркетинг за вашиот бизнис