Рекламирање – историја, цели и рекламни стратегии

Рекламирањето може да се следи назад до неговите почетоци во документираната историја. Археолозите кои работеле во земјите околу Средоземното Море ископале знаци кои огласувале различни настани и понуди. Римјаните боеле ѕидови да ги објават гладијаторските борби, а Фениќаните правеле слики за огласување на нивните производи на големи камења на парадните смотри.

Дури во античка Грција постоеле и таканаречени викачи, кои стоеле на прометно место и со викање рекламирале одреден производ. Еден „распеан комерцијалист“ од тоа време велел вака:

„За очи кои светат, за образи како зора;
За убавина која трае и откако девственоста ќе исчезне;
За разумни цени, жената која знае;
Својата козметика ќе ја купи од Аесклиптос.“

Може да забележите како уште тогаш продавачите знаеле дека фокусот на „рекламата“ треба да биде на купувачот и на придобивките за купувачот, а не на самиот продукт кој се продава. Како и да е, модерното огласување, благодарение на технологијата, многу се разликува од овие рани почетоци. Се проценува дека огласувачите само во САД, сега прават годишна рекламна сметка од повеќе од 271 милијарда долари. Пошироко во светот, трошењето на реклами ја надминува сумата од 604 милијарди долари. Procter&Gamble, светски најголем огласувач, минатата година потрошил речиси 4,6 милијарди за рекламирање во САД и повеќе од 7,9 милијарди долари во светот.

reklama

Иако рекламирањето се користи најмногу од деловни фирми, голем дел од непрофитни организации, професионалци, и социјални агенции, исто така употребуваат рекламирање за промоција на своите цели кон различна целна јавност.

Во суштина, кога се работи за рекламирањето, менаџментот на маркетинг мора да преземе 4 важни одлуки:

  1. Да одреди цели на рекламата;
  2. Да го одреди буџетот на рекламата;
  3. Да развие рекламна стратегија (одлуки за пораките и одлуки за медиумите);
  4. Да направи процена за успешноста на рекламната кампања.

Поставување на цели на рекламирањето

Цел на рекламата е специфична комуникациска задача која треба да се постигне кај специфична целна група за време на специфичен период. Рекламните цели може да се класифицираат според тоа дали целта е да се информира, да се убеди или да се потсети.

1. Информативно рекламирање

Се користи генерално кога се воведува нова категорија на производ. Така, раните продуценти на ДВД плеери прво морале да ги информираат купувачите за квалитетот на сликата и подоцна да ги убедат во предноста на нивниот производ.

2. Рекламирање за убедување

Овој вид на рекламирање се користи за убедување на купувачите како вашиот производ или услуга може најдобро и најевтино да ги реши нивните проблеми или да задоволи некоја нивна потреба. Ова може да биде и компаративно рекламирање, каде се споредува вашиот производ со тој на вашата конкуренција.

3. Рекламирање за потсетување

Ова е важно за зрелите и етаблирани производи со цел да се зачуваат врските со купувачите и да се сочува размислувањето на купувачите за производот.

reklama 2

Развој на рекламна стратегија

Рекламната стратегија се состои од два главни елемента: креирање на рекламни пораки и избирање на рекламни медиуми.

Во минатото, компаниите често гледаа на медија планот како второстепен за процесот за креирање на пораките. Креативниот оддел прво креирал добри реклами, а потоа одделот за медиуми бирал и најмувал најдобри медиуми за спроведување на овие реклами до саканите целни групи. Ова често доведувало до безредие помеѓу кретивните и медиумските планери.

Денес, како и да е, делењето на медиумите, подигањето на рекламните трошоци, и пофокусираните маркетинг стратегии ја промовирале важноста од функцијата за планирање на медиумите. Се повеќе огласувачите оркестрираат поголема харминија помеѓу нивните пораки и медиумите кои ги пренесуваат.

Извор: Принципи на Маркетинг – Филип Котлер и Гери Армстронг

You May Also Like

Previous Post
Кој претседателски кандидат во САД има најдобар веб сајт?
Next Post
Како да го одбереш вистинскиот домејн за твојот веб сајт