Tivius Productions

Blog Standard

Главните причини поради кои едно лого се памети

  Сите ги забележуваме различните варијации на формите на едно лого, од социјалните мрежи до пакувањето на производот, па и на ќесите со кои ја напуштаме продавницата. Но, се прашувам зошто ги забележуваме само одредени логоа а зошто некои...

Details

Element

Become a Member


Continue