Tivius Productions

Blog Standard

10 типични карактеристики на претприемачите

Да се биде претприемач не е ниту лесно, ниту едноставно. Претприемаштвото бара посебен вид на навики и особини, кои покрај страста, дисциплината и посветеноста, се типични карактеристики на претприемачите. Секако, секој претприемач е посебна индивидуа со свои уникатни персонални...

Details

Element

Become a Member


Continue